Normfrihet


 

Vad är normer?

Normer, dessa regler vi bör leva efter för att vara “normala”.  Dessa underförstådda regler och förväntningar som på något sätt bara finns utan att någon ifrågasätter dem. Hur man ska bete sig på jobbet, gentemot vänner, partners, fattiga, oliktänkande. Vilka attribut man ska ha för att anses som en fullgod medlem av samhället. Vi lär oss dem från barnsben, hur vi ska bete oss för att bli accepterade, vad vi behöver göra i våra liv för att bli accepterade, vilka mål vi ska sätta upp för oss själva för att bli accepterade. En av dessa normer lär oss att något som är viktigt är att bli accepterade av andra, trots att vi inte känner dem. Och det blir också tongivande i många människors liv, att bli accepterade av majoriteten, en majoritet som vi inte ens känner.

Bland normerna finner vi till exempel: monogami, empati, specifika intressen, politisk korrekthet, barnafödande för kvinnor, en förmåga att prestera för män, kvinnlighet, manlighet och så vidare.

Ett ifrågasättande av normer

Att ifrågasätta normer är svårt. Att ifrågasätta saker som vi sett som självklara i ett helt liv är svårt. För det finns en självklarhet som ligger som en glättig yta över alltihop. Det är svårt att reflektera över vad man själv verkligen tycker när det kommer så mycket press utifrån.

 

 

 

 

 

 

 

[espro-slider id=145]