Relationsanarki


Normen – monogami

Monogami är idén att varje person endast får ha en romantisk/sexuell relation åt gången. Den ställer krav på trohet, lojalitet och att personerna i relationen i många lägen måste avstå sina lustar och begär. Denna relationsform passar inte alla.

Vad betyder relationsanarki?

Relationsanarki innebär att man inte gör någon skillnad på sina romantiska relationer och sina vänskapsrelationer. Man har oftast inte bara en vän, således behöver man inte heller begränsa sig till bara en romantisk relation. Precis som att en vän i de flesta lägen inte kan uppfylla precis alla krav man har på en vän, kan inte heller en romantisk partner uppfylla de krav man ställer på en sån person.

Var ALLT för mig!

Alla har vi vissa idéer om hur den “perfekta partnern” ska se ut, bete sig, vilka värderingar den ska ha, personlighetsdrag och så vidare. Det är väldigt sällan en och samma person kan leva upp till alla dessa krav. På det tillkommer även de sexuella kraven. Idén med monogama romantiska relationer är att parterna förväntas kunna bidra med alla dessa egenskaper och sexuella preferenser på en och samma gång.

Vanliga missuppfattningar

Ofta har människor uppfattningen att icke-monogama personer inte är kapabla att ha seriösa relationer och egentligen bara slåss med sin rädsla för närhet. De flesta som lever icke-monogamt har kommit fram till att de inte fungerar i relationer där förbud, krav, ägandebehov och svartsjuka kan bli dominerande. Skulle du kalla dina vänskapsrelationer för icke-seriösa om du har mer än en vän?

Olika relationsformer

Anarki betyder som bekant “utan regler”, därför finns det heller inga regler för vilka relationsformer som är tillåtna. Vissa har en primär relation med sexuella partners vid sidan om, vissa har flera romantiska relationer. Tanken är helt enkelt att göra som man själv vill, inte göra det samhället förväntar sig eller det man från barnsben lärt sig vara otvetydigt sanningsenligt.

 

[espro-slider id=142]